Pro Omavalvonta

Pro Omavalvonta on organisaation monipuolinen omavalvontaan suunniteltu järjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet pystyvät luomaan ja ylläpitämään omavalvontasuunnitelmia sekä niihin liittyviä liitedokumentteja ja riskien arviointeja.
 
Laajemmalla versiolla on mahdollista ylläpitää laiterekisteriä ja raportoida elintarviketurvallisuuden omavalvonnan asioita sähköisesti älypuhelimella tai tabletilla. Tietoja voidaan toki syöttää myös kannettavalla tai pöytäkoneella.

Pro Omavalvonta -pilvipalvelun ominaisuuksia

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma
 • sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma
 • varhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelma (tulossa)
 • elintarviketurvallisuuden omavalvontasuunnitelma
 • tietosuojan omavalvontasuunnitelma
 • lääkehoitosuunnitelma
 • lääkehoidon riskien arviointi
 • potilasturvallisuussuunnitelma
 • potilasturvallisuussuunnitelman riskien arviointi
 • terveydenhuollon laitteiden riskien arviointi (laki)
 • työturvallisuuden vaaratilanteiden ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen
 • ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus
 • potilaan tai läheisen palaute
 • tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • organisaation yleinen uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoituslomake
 • sosiaali- ja terveyshuolto - turvallisuussuunnitelma
 • sosiaali- ja terveyshuolto - ulkoisten ja sisäisten riskien arviointi
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • palveluille yhteinen koulutusrekisteri

Lisäksi laajemmassa versiossa (tulossa):

 • laiterekisteri (seurantajärjestelmä)
 • sähköiset raportointilomakkeet (puhelin / tabletti)
  • lämpömittareiden tarkastukset
  • elintarvikkeiden vastaanottotarkastukset
  • kylmälaitteiden lämpötilan seuranta
  • ruokien valmistus- ja uudelleenkuumennuslämpötilojen seuranta
  • jäähdytettävien ruokien lämpötilan seuranta
  • tarjoiltavien ruokien lämpötilan seuranta
  • kuljetettavan ruuan lämpötilan seuranta
  • omavalvontanäytteet
  • puhtaanapitosuunnitelma
  • puhtaanapidon seuranta, harvemmin kuin kerran kuukaudessa puhdistettavien kohteiden kirjaukset
  • koneellisen astianpesun lämpötilan seuranta
  • haittaeläinten torjunta
  • henkilökunnan terveydentilan seurannan, hygieniaosaamistodistusten (hygieniapassien) sekä perehdytysten ja koulutusten kirjanpito

Palvelua toteuttamassa